Ihlara vadisi bitiminde olan ve Melendiz çayının akıp gittiği Selime tarihi, kültürü, yeşili ve peri bacalarıyla çok ünlü olan beldeye birçok medeniyet ev sahipliği yapmıştır.Köyün içinde bulunan kayaya 382 basamakla çıkılmakta olup, kayanın zirvesinde selime kalesi adeta herkese meydan okumaktadır. Üzerinde yaşamış bütün medineyetlerin izini taşımakta olan selime kasabasında milattan önce ve sonra Hititliler , Asurlar ,Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular yaşamıştır. Kasaba içerisindeki selime kalesi önündeki türbede Aksaray beyi olan Ali paşa , kardeşi ahi Ahmet ve yakınları bulunmaktadır. Uzaktan bakınca tek kaya gibi duran kayanın önüne kurulmuş selime görülmeye ve gezmeye değer şirin bir beldedir. Selime kalesinde ki iç bölmelerde ise birçok kilse, tapınak , mabet , inziva odaları , kaçış yolları ,su yolları , şarap haneler , tahıl ve yiyecek depolama odaları ve seyir yerleri bulunmaktadır. 2000 yılı sayımında Nüfusu 2.583 olarak belirlenmiştir.
 
Roma'nın ilk Hıristiyanlık çağlarında, Hasan dağı bölgesini gösteren bir haritada burasının adı (Salaberina) şekli geçmektedir. Burası çok önemli bir müstahkem yer olduğu için arşiv vesikalarında (Vilayet) şeklin de anılmış ve yazılmıştır.
 
 
İle Uzaklığı 35 İlçeye uzaklığı 13 km dir.